Om oss

Om Oss

Ballangen flyklubb ble opprettet høsten 2008. Klubben har i dag ca 15 medlemmer.
Flyplassen er lokalisert på Ballangsleira, med baneretning 05/23 (koord. 6820N01649E).

Gjennom en enorm dugnadsinnsats blandt medlemmene og velvilje blandt lokale entrepenører ble flystipen bygget.
Flystripen består av en 605 meter lang og 12 meter bred grusbane. I tillegg jobbes det med en parallell gressbane, som vil bli noe kortere.

Vi er tilsluttet Norsk Luftsportsforbund som igjen er et særforbund under Norges Idrettsforbund. Vi driver i dag derfor vår virksomhet etter de samme prinsipper som ethvert annet norsk idrettslag. Flyklubben har godkjent konsejon for opperasjoner med motorfly. 

Bli gjerne medlem på vår facebookside: https://www.facebook.com/#!/groups/247103405003/